UNEP/GRID-Warszawa
PL / EN

O konferencji

Sustainable Industry Lab jest konferencją, na której spotkają się przedstawiciele biznesu, organizacji otoczenia biznesu i administracji centralnej, aby omówić najistotniejsze globalne i regionalne wyzwania związane z transformacją klimatyczno-środowiskową, społeczną i gospodarczą. Konferencja odnosi się bezpośrednio do rezolucji podejmowanych przez Zgromadzenie ONZ ds. Środowiska (United Nations Environment Assembly, UNEA).

SILab’24 podejmuje temat poruszany w powstającym Traktacie ONZ dotyczącym plastiku (UN Plastic Treaty), a więc prawie międzynarodowym regulującym wykorzystanie tworzyw sztucznych w celu uniknięcia zanieczyszczania środowiska plastikiem i zminimalizowania jego negatywnego wpływu na środowisko i zdrowie człowieka na etapach produkcji, transportu i użytkowania.

Konferencja to szereg interaktywnych dyskusji w ramach:

  • labiryntu wyzwań, rozwiązań, regulacji
  • laboratorium: okrągłe stoły branżowe

W obu częściach poszukiwać będziemy najpilniejszych rozwiązań w obszarze legislacyjnym, technologicznym, konsumenckim, ze szczególnym uwzględnieniem  raportowania ESG, przede wszystkim w kontekście relacji w całym łańcuchu wartości.

6.02.2024
Centrum Nauki Kopernik
Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Warszawa

O konferencji

Sustanability Industry Lab (SILab) jest projektem integrującym naukę, biznes i administrację w celu zwiększania skali innowacyjnych rozwiązań dla trwałego i sprawiedliwego rozwoju, który jest w zgodzie z możliwościami środowiska naturalnego. Wydarzenia SILab wpisują się w założenia programowe Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (United Nations Environment Assembly, UNEA).

Organizator

UNEP/GRID-Warszawa to organizacja ustanowiona w Polsce przez United Nations Environment Programme (UNEP) w 1991 roku na mocy porozumienia z Rządem RP. Realizuje misję UNEP poprzez inicjowanie partnerstw oraz wspieranie polskich i międzynarodowych partnerów w zrównoważonym rozwoju i ochronie klimatu.

Kontakt

Edycje konferencji